Cooperation

Projects undertaken

Marshal's Office of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship in Toruń

Introduction by Marba Sp. z o.o. of innovative technologies in the production of machinery and equipment for the food industry.

Project no: RPKP.06.01.02-04-0042/18

Cel projektu:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.