Współpraca

Realizowane projekty

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu

Wprowadzenie przez firmę Marba Sp. z o.o. innowacyjnych technologii w produkcji maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego.

Nr. Projektu: RPKP.06.01.02-04-0042/18

Cel projektu:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.