Zusammenarbeit

Durchgeführte Projekte

Marschallamt der Woiwodschaft Kujawsko-Pomorskie in Toruń

Einführung innovativer Technologien in der Produktion von Maschinen und Anlagen für die Lebensmittelindustrie durch Marba Sp. z o.o.

Projekt Nr.: RPKP.06.01.02-04-0042/18

Cel projektu:  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.